Slik bruker du Excel til å beregne amortisering

Microsoft Excel er et mye brukt regnearkprogram som kan bruke formler til å beregne og vise verdier. Når din småbedrift tar ut et lån, må du vite hvor mye av hvert lån betaling går mot å betale av rektor og hvor mye går mot interesse. I tillegg beregner avskrivningen av lånet deg hvor mye av lånet som er betalt, når som helst. Når du bruker Excel, kan du gjøre endringer i beløpet lånt, renten og betalingsperioden og umiddelbart se hvordan lånet ville endres.

1.

Skriv "Originalbalanse" i celle A1, "Rentesats (i prosent)" i celle A2, "Term (i år)" i celle A3 og "Månedlig betaling" i celle A4.

2.

Skriv inn de tilsvarende verdiene i cellene B1 til og med B3. I celle B4, skriv inn formelen "= -PMT (B2 / 1200, B3 * 12, B1)" for å få Excel til å beregne den månedlige betalingen automatisk.

For eksempel, hvis du hadde et lån på $ 25 000 på 6, 5 prosent årlig rente i 10 år, vil den månedlige betalingen være 283, 87 dollar.

3.

Skriv inn "Betaling" i celle A6, "Renterandel" i celle B6, "Hovedpoeng" i celle C6 og "Nybalanse" i celle D6.

4.

Skriv inn "= $ B $ 4" i celle A7 for at Excel automatisk skal overføre den månedlige betalingen beregnet i celle B4. "$" Sørger for at når cellen blir kopiert og limt for fremtidige betalingsperioder i de følgende trinnene, fortsetter Excel å bruke beløpet i celle B4 som den månedlige betalingen.

5.

Skriv inn "= RUND (B1 * B $ 2 / 1200, 2)" i celle B7 for å beregne rentedelen av den første månedens betaling. I dette eksemplet vil Excel vise 135, 42 dollar.

6.

Skriv "= A7-B7" i celle C7 for å beregne hoveddelen av betalingen. I dette eksemplet vil Excel vise 148, 45 dollar.

7.

Skriv "= B1-C7" i celle D7 for å beregne den nye balansen i lånet. Ved å fortsette eksemplet vil Excel vise $ 24 851, 55.

8.

Kopier og lim inn verdiene fra A7 og C7 til A8 og C8. I celle B8 skriver du inn "= RUND (D7 * B $ 2 / 1200, 2)" og i celle D8 skriver du inn "= D7-C8" for å beregne verdiene for den andre betalingsperioden.

I dette eksemplet vil rad åtte lese 283, 87 dollar i A8, 134, 61 dollar i B8, 149, 26 dollar i C8 og 24, 702, 29 dollar i D8.

9.

Kopier og lim inn rad åtte til rad ni for å beregne verdiene for den tredje betalingsperioden. Gjenta dette trinnet for hver betalingsperiode til lånet er betalt.

Populære Innlegg