Hvordan å regne ut årlig ansatteomsetning

Arbeidsgivere drar nytte av høye ansettelsesrenter fordi det tar færre ressurser å rekruttere og trene nye ansatte. For å fastslå hvor godt bedriften gjør ved å beholde sine ansatte, kan du måle årlig medarbeideromsetning. Ved å bruke dette nummeret, så vel som hvordan det endres fra år til år, kan du gi innblikk i hvordan selskapets retningslinjer påvirker de ansattes beslutninger om å holde seg eller forlate selskapet.

1.

Telle totalt antall ansatte i din bedrift.

2.

Count antall ansatte som forlot i løpet av året.

3.

Del antall ansatte som forlot det totale antall ansatte for å finne ansattomsetningshastigheten som desimal. For eksempel, hvis bedriften har 80 ansatte og 15 igjen, del 15 med 80 for å få 0, 1875.

4.

Multipliser resultatet med 100 for å finne årlig personellomsetningsandel. I dette eksemplet multipliserer 100 med 0, 1875 for å finne årlig ansattomsetningsandel på 18, 75 prosent.

Populære Innlegg