Hvordan figurere Corporate Overhead

Overhead utgjør en stor del av kostnadene til gjennomsnittlig aksjeselskap. Det inkluderer indirekte kostnader som selskapet oppstår for å holde seg i kontinuerlig drift. Når du prøver å kutte utgifter samlet, er bedriftens overhead et av de første stedene en regnskapsfører vil se. Bestem bedriftens overheadrate for å se hvor mye av utgiftene dine som kan tilskrives indirekte driftskostnader.

1.

Bestem total overhead for virksomheten i en gitt tidsperiode (vanligvis ett år). Legg opp alle de indirekte kostnadene du trenger for å holde deg i drift. Indirekte kostnader inkluderer månedlig leieavtale som holder tak over virksomheten, lys for å belyse forretningsstedet og generelle administrasjonsgebyrer. De blir noen ganger kalt F & A (Facility and Administrative) kostnader.

2.

Bestem totalbeløpet av direkte kostnader knyttet til operasjonen fra samme periode. En direkte kostnad er en kostnad som er spesielt knyttet til produksjonsprosessen som gir inntekter til selskapet. Det inkluderer arbeidskraft og kostnader for materialer som brukes til å produsere et produkt.

3.

Del indirekte overheadkostnader med direkte kostnader for å finne ut over bedriftens overheadrate. Hvis selskapet for eksempel bruker $ 70 000 for overhead og $ 50 000 for direkte kostnader, er overheadrenten 70 000 delt med 50 000 eller 1, 4 (140 prosent).

Populære Innlegg