Hvem formulerer prosjektstyringsplanen?

For prosjektsuccess, trenger du en prosjektstyringsplan, et planleggingsdokument som fanger hele prosjektet og omfatter alle stadier fra igangsetting til utførelse og nedleggelse. Prosjektplaner er ofte formelle, godkjente dokumenter som brukes som veiledning i prosjektutførelse og kontroll. Selv om en prosjektleder typisk formulerer en prosjektstyringsplan, gir viktige interessenter og prosjektteammedlemmer også innspill og godkjenner den før henrettelsen.

Prosjektplaninnhold

Prosjektstyringsplanen din må være omfattende nok til å dekke alle relevante komponenter i prosjektet. Det skal gi oversikt over prosjektet og dets primære mål. Det må identifisere omfanget av prosjektet, som inkluderer forretningskrav, leveranser, arbeidsavbrudd struktur og begrensninger. Planen må angi tidsplan, kostnader, lagmedlemmer, risiko og en beredskapsplan og må inneholde prosedyrer for å spore prosjektendringer. Det må også indikere prosjektets kvalitetsmåte tilnærming, innkjøpsprosesser, nedleggingsmetode og kommunikasjonsdetaljer.

Prosjektleder

Du kan utpeke en profesjonell prosjektleder for å lede prosjektet ditt. Prosjektledere sørger for at klientens krav i et bestemt prosjekt er oppfylt, inkludert å sørge for at prosjektdeltakere oppfyller sine roller og at prosjektet forblir på mål gjennom gjennomføring innenfor budsjettretningslinjer. Selv om de sjelden deltar aktivt i å generere prosjektets sluttresultat, opprettholder prosjektledere oppgavene, gjensidig samhandling og fremdrift av prosjektet for å begrense kostnadene, redusere risikoen for svikt og maksimere fordelene. Prosjektledere innbefatter vanligvis sine planer i et formelt forslag der prosjektet vurderes. De bruker prosjektplaner for å sikre at prosjektene er tilpasset selskapets forretningsmål.

Forretnings eiere

Fordi de har en interessert interesse i det vellykkede resultatet av prosjektet, er bedriftseiere typisk prosjektleder. Som prosjektets hovedrolle har de ansvaret for å sikre finansiering og vellykket gjennomføring. De godkjenner og godkjenner prosjektleveranser, oppretter tidsplaner og gir regelmessig tilbakemelding til lagmedlemmer. Betjener som den ultimate beslutningstakeren for saker som påvirker virksomheten, gir de endelige godkjenning for overordnede prosjektplaner og store omfangsendringer.

Lag medlemmer

Teammedlemmer er personer som er tildelt full eller deltid for å delta i prosjektgruppens aktiviteter. Hver har en annen rolle å bidra til overordnede prosjektmål og spesifikke lagleveranser. De har også en rolle i prosjektplanlegging, spesielt ved å identifisere prosjektmål og sluttdato. Sammenlignet med prosjektledere har lagmedlemmer en bedre ide om hvor lang tid det tar å oppnå en milepæl. Helt innflytelsesrik i en deltakende stil av prosjektledelse, deltar de også i planlegging og overvåking av et prosjekt.

Populære Innlegg