Hvordan å finne ut en to ganger lønn

Håndtering av lønn er en av de mest rutinemessige, men viktige delene av å drive en bedrift. Fremfor alt regner medarbeiderne om å bli betalt i tide og nøyaktig. For å sikre at tallene dine legger seg opp og midlene er tilgjengelige for utbetaling for hver to-måneders betalingsdato, slett et tidsluke i timeplanen for å gå over all relevant lønnsinformasjon. Når du har beregnet riktig inntekt og tilbakeholding, vil du kunne videresende informasjonen til lønnstjenesten for å skrive ut kontrollene eller foreta direkte innskudd.

1.

Ta en tid ut av timeplanen din i forhold til antall ansatte som du må beregne to ganger på. Velg en dato etter at betalingsperioden er avsluttet, og gi deg selv nok tid til å finne ut lønnene og videresende informasjonen til lønnsselskapet. Første gang du beregner lønn, start den første dagen etter at betalingsperioden er avsluttet. For de påfølgende møter vil du ha en forståelse for hvor lang tid lønnsberegningen vil ta og kunne planlegge for en mer spesifikk tidsramme.

2.

Beregn bruttolønnene for hver ansatt. Telle antall arbeidstimer for lønnsperioden for alle timelønnede ansatte. Multipliser antall arbeidstimer i løpet av lønnsperioden etter timelønnen for hver ansatt.

3.

Oppgi hver av de ansatte på et ark med regnskapspapir eller i et regnearksprogram. Ta med medarbeiderens navn og eventuelt identifiserende ansattes nummer som kan gjøre det lettere å finne arbeidstakerens opplysninger på din attendance-post. Del hver av lønnstakernes årlige lønnsats med 24 for å bestemme det toårige beløpet.

4.

Kontroller tilstedeværelsen av hver av de lønnede ansatte og juster lønn for lønn i henhold til dine standarder for deltagelse. Ansatte som arbeidet mindre enn den fulle lønnsperioden og ikke er omfattet av noen selskapspolitikk for betalt tidsavbrudd, bør ha lønn doblet et beløp som er kongruent med hvor lang tid de var borte fra arbeidet. Del månedslønnen etter antall dager i måneden. Del det daglige beløpet til en timepris ved å dividere det daglige beløpet med antall arbeidstimer per dag. Trekk timebeløpet i henhold til antall unexcused timers fravær for både lønnsmedlemmer og timepersonell.

5.

Rådfør deg med Federal Employer's Tax Guide Publication 15 for å fastslå mengden av føderal skattholding du er autorisert til å trekke fra hver lønnsslipp. Rådfør deg med statens kildeskapsguide fra statens avdeling for inntektsføring for veiledning i kildeskatt.

6.

Vurder eventuelle andre fradrag for medisinsk og tannlege forsikring samt pensjonsplanlegging og trekk de respektive beløpene fra hver ansattes bruttolønn for lønnsperioden. Eventuell fradrag basert på prosentandel av lønnene skal påføres bruttobeløpet. Alle andre fradrag kan trekkes fra bruttolønn eller lønn etter at andre fradrag er holdt tilbake.

Populære Innlegg