Slik viser du tekst i to linjer med Crystal Reports

Som standard genererer Crystal Reports sine rapporter ved å bruke en linje med en linje. Avhengig av oppsettet du valgte for rapportene dine, kan det hende at to linjefelter noen ganger er å foretrekke, for eksempel når du arbeider med lange datastrenger. Du kan instruere Crystal Reports for å vise tekst i to linjefelter ved å redigere programmets alternativer.

1.

Start Crystal Reports. Klikk på "File" og velg "Open."

2.

Åpne filen som inneholder databasen du ønsker å generere en rapport for.

3.

Klikk på "Valg" og velg "Editor."

4.

Åpne "Display" -fanen og merk av i boksen ved siden av "Rich text." Klikk på "OK".

5.

Velg "Rapporter" -fanen og skriv "2" i feltet "Linjer å vise". Klikk på "OK".

6.

Klikk på "Generer" -knappen for å instruere Crystal Reports for å generere rapporten.

Populære Innlegg