Slik viser du en annen e-postadresse i Microsoft Outlook

Små bedrifter bruker ofte flere e-postadresser til å sende korrespondanse til de aktuelle områdene i selskapet, for eksempel salg eller generell informasjon. Å svare på disse spørsmålene fra en paraply-e-postadresse kan komme over som uprofesjonell. Imidlertid gir Microsoft Outlook en måte å håndtere flere e-postkontoer og adresser alle på en maskin.

Legg til e-postkonto

1.

Klikk på "File" -fanen og velg "Info".

2.

Klikk på "Legg til konto" -knappen under Kontoinformasjon.

3.

Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere og legge til den nye e-postadressen.

Endre visningsadresse

1.

Skriv meldingen du vil sende fra en annen e-postadresse.

2.

Klikk på "Fra" -knappen og velg kontonavnet du vil vise når du sender denne meldingen.

3.

Klikk på "Send" -knappen for å sende meldingen med det forskjellige visningsnavnet.

Populære Innlegg