Forklaring av hvordan aksjeandeler fungerer

Aksjemarkedet og investere i aksjer i aksjer er en stor investeringsvei. Aksjemarkedet er en viktig sektor i økonomien, og en stor del av befolkningen har noen eksponering mot aksjer gjennom fond, pensjonsordninger eller aksjeeierskap. Aksjekapital kan være for langsiktig vekst av eiendeler eller kortsiktig handel for rask fortjeneste.

Identifikasjon

En aksjeandel er et eierskap i det utstedende selskap. Korporasjoner eies av aksjeeierne, og offentlige selskaper har børs omsatt på børsene der investorer kan kjøpe og selge aksjene. Aksjonærer har rett til å stemme på selskapets styre og på selskapets vedtak.

Funksjon

Andeler i børsnoterte selskaper handler primært på organiserte aksjemarkeder. Børsene fremmer en rekke ordrer mellom kjøpere og selgere av aksjer. Aksjekursene er et resultat av forsynings- og etterspørselsstyrker. Prisen på en aksje er en balanse mellom hva kjøpere vil betale og selgere vil motta.

betraktninger

Forbindelsen mellom investor og aksjemarkedet er aksjeselskapet. Verdipapirindustrien er høyt regulert, og børsmeglere er lisensiert og registrert hos Securities and Exchange Commission. Aksjemegleren fungerer som investorens agent for å kjøpe eller selge aksjer på aksjene. Aksjemegleren tjener provisjoner for å fylle kjøps- og salgsordrer for kundene.

effekter

Som eiere i aksjer i et selskap deltar aksjeinvestorer i selskapets fortjeneste gjennom utbytte betalt på aksjene og verdien aksjemarkedet plasserer på selskapet. Aksjekursene flytter seg opp og ned med prognosene for selskapets fremtidige økonomiske resultater og det generelle stemningen i aksjemarkedet. Kjøpere av aksjer aksjer forventer at aksjekursens verdi eller pris øker, på kort sikt eller over en lengre investeringsperiode.

potensial

Aksjemarkedet og eie aksjer på lager er en avenue for å bli rik. Langsiktige investorer og kortsiktige forhandlere kan gjøre betydelige penger i markedene. Andeler på aksjer innebærer også risiko og det er mulighet for tap. Aksjeinvestering kan oppnås ved å kjøpe enkelte aksjer, børsnoterte fond eller aksjefond.

Populære Innlegg