Effektiv kundeservice treningsøvelser

Oversikt

Effektiv kundeservice ferdigheter utvikles gjennom erfaring og praksis. Avhengig av din bransje, de spesifikke produktene og tjenestene du har å gjøre med og modusen for samspillet ditt med kunder (telefon, datamaskin, personlig), vil du ha glede av noen kundeservice øvelser mer enn andre. Når det er sagt, vil en rekke øvelser være til fordel for kundeservice fagfolk som arbeider i en rekke situasjoner.

Aldri si nei

Ifølge kundene på Customer Service Works er "nei" et utløserord som ofte vil fremkalle negative følelser hos klienter, så du vil unngå å bruke den. Denne øvelsen kan hjelpe deg med å gjøre det. Del gruppen i to lag og få dem brainstorm så mange alternative måter å si "nei" som de kan tenke på innen en angitt tid. Beordre dem til å oppgi de alternative ordene eller setningene på et flipover, og når tiden er opp, bringer gruppene sammen igjen og går over det de har kommet opp med. Eliminer eventuelle forslag som vil gi et negativt inntrykk på kunden, og gi laget med de mest gjenværende forslagene en pris av noe slag. Legg inn en liste over alle de beste forslagene i arbeidsområdet for fremtidig referanse.

Klar for noe

Forbered en samling av passasjer eller uttalelser fra filmer, romaner, noveller eller leker basert på en annen historisk periode fra vår egen side; velg passasjer hvor en person klager over noe, forvirret om hvordan noe virker eller blir opprørt over måten hun har blitt behandlet på. Velg to frivillige til å stå foran gruppen, og hold det valgte passasjen til en av de to; han er "kunde" for formålet med boret. Be ham om å lese passasjen en gang stille til seg selv, så kom inn i karakter og les den høyt til den andre frivillige. Deltaker to må lytte nøye til passasjen og svare på høyttaleren som bruker alle hennes ferdigheter med kreativitet, overtalelse og profesjonalitet for å tilfredsstille kundens behov eller pacify hans innvendinger. Denne øvelsen bidrar til å utvikle aktive lytteferdigheter og kreativitet; i kundeservice må du være forberedt på noe. Passasjerens historiske natur bør også gi en komisk diskusjon, som kan bidra til å avlaste stress og bringe gruppen nærmere.

Alfabet Strategier

Ordne gruppen i en sirkel og velg en person for å starte boret ved å identifisere en strategi for å møte eller overgå kundens forventninger som starter med bokstaven "a"; for eksempel, «aktiv lytting». Ha personen til henne rett, og følg en strategi som begynner med bokstaven «b», som «faktureringsklarhet». Fortsett å gå rundt sirkelen til du har brukt alle bokstavene i alfabetet, og start deretter på nytt. Tillat maksimalt to ord som skal brukes til å forklare strategien, og sørg for at første bokstav i det første ordet er det som passer til bokstavene i alfabetet. For å øke konkurransenivået må du eliminere deltakere som tar mer enn 30 sekunder for å gi en passende strategi for brevene sine. plasser dem midt i sirkelen til en vinner oppstår.

Populære Innlegg